Ambitions


"We become what we think about"
Earl Nightingale

In connectie en connecten. De juiste mens, op de juiste plek op h et juiste moment bij elkaar brengen. Nieuwsgierig mogen zijn, netwerken, verbinden en de commerciele win-win vinden. Resultaatgericht een verandering doorvoeren of een workshop geven of een bijeenkomst moderaten. Advies geven, bemiddelen en een community bieden om elkaar te versterken. Samen dat doen waar we goed in zijn. Daar heb ik plezier in en krijg ik energie van. Juist, daar waar mens, organisatie en technologie samenkomen.

-Liesbeth Becker Hoff-

Het is een van mijn kwaliteiten om materie snel eigen te maken, vraagstukken te vertalen in oplossingen, verbindingen te leggen en draagvlak te creëren met respect voor alle in- en extern betrokkenen. Met het gewenste eindresultaat voor ogen stuur ik op afspraken en zet ik door om ambities te realiseren. Ik analyseer, overzie en regel het met een benaderbare en empathische insteek, waarbij mijn creativiteit goed van pas komt om de win-win te realiseren. Ik kom het beste tot mijn recht als ik de eindverantwoordelijkheid heb om te schakelen, te prioriteren, bij te sturen en te acteren op de verschillende niveaus, waarbij ik anderen in hun kracht zet.


Resultaatgericht samenwerken, dus doelen stellen, een programma van eisen, een plan van aanpak opstellen en implementeren. Verwachtingenmanagement. Het op de rit zetten of terug in het zadel. Changemanagement, Digitalisering, transitie en HRM-vraagstukken. Naast strategische sparringpartner en het faciliteren van directie, MT en medewerkers.

Bij voorkeur in een dynamische omgeving waar een uitdaging ligt. Innovatief en mensgericht. Niet hiërarchisch want ik geloof in eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor je werk en dat doe je met elkaar. Samenwerken met plezier. Gedegen, constructief en duidelijk en dan aan de slag! We formuleren de gewenste situatie, betrekken de stakeholders bij de strategie en stellen een concreet plan van aanpak op met de stappen om daar te komen.

Elkaar versterken. Daar hebben we plezier in en krijgen we energie van. Dat lukt het beste als we weten wat de bedoeling is. Wat willen we bereiken en wie doet wat. En draagvlak is daarbij essentieel.Wie:

Resultaatgericht, professioneel, mensgericht en benaderbaar

Hoe:

Visionair,verbinder, out-of-the box denker, innovatief, analytisch en strategisch

Expertise:

Operationeel en Changemanagement, HRM, Account- en partnermanagement, strategisch advies, programmamanager

Waar:

Richtinggevende functie in een dynamische omgeving waar een verandering-,groei- of optimalisatie opgave ligt en de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers en de relatie met partners, klanten en leveranciers bovenaan staan.

Ervaring:

Ik manage fusies, overnames, digitalisering en veranderingstrajecten, uitbreidingen en reorganisaties om de continuïteit te garanderen, groei te ondersteunen of een project of proces te managen. Ik breng met de stakeholders in kaart wat de huidige en gewenste situatie is en help bij de realisatie hiervan. Als strategisch sparringpartner help ik de directie en in overleg en afstemming wordt alles zorgvuldig voorbereidt zodat successen gerealiseerd worden, met draagvlak.

Met ruim 25 jaar leidinggevende ervaring, weet ik met mijn professionele, enthousiaste en resultaatgerichte focus mensen aan mij te binden, te motiveren en complexe programma’s, projecten en processen te managen, zowel matrix als internationaal, profit als non-profit, waarbij ieders kwaliteiten tot hun recht komen en ambities gerealiseerd worden. Een programma van eisen, een plan van aanpak, strategische personeelsplanning, talentmanagement, procesbewaking, verwachtingenmanagement in- en extern en ook de financiële planning en de bewaking van de budgetten zijn voor mij bekend terrein.

USP:

Het is een van mijn kwaliteiten om materie snel eigen te maken, vraagstukken te vertalen in oplossingen, verbindingen te leggen en draagvlak te creëren met respect voor alle in- en extern betrokkenen. Door de vragen die ik stel en de vertaalslag die ik maak voel je je gehoord en realiseren we ambities om daadwerkelijk verder komen. Ik ben een socializer en verbinder. Met het gewenste eindresultaat voor ogen stuur ik op afspraken en zet ik door om ambities te realiseren. Ik analyseer, overzie en regel het met een benaderbare en empathische insteek waarbij mijn creativiteit goed van pas komt om de win-win te realiseren.

Ambitie:

Ik streef ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen zichzelf mag zijn en succesvol kan zijn. Juist omdat ik geloof in het menselijk kapitaal binnen organisaties en in winnende teams die met plezier ambities realiseren. De juiste mens, op de juiste plek op het juiste moment. Netwerken, verbinden, optimaliseren en de win-win realiseren. Daar heb ik plezier in en krijg ik energie van.

Achtergrond

Waar ik begon in het tijdperk van digitalisering verschoof dat van het automatiseren van processen tot integraal geautomatiseerde workflow dankzij API’s binnen en over organisaties heen. Het was het tijdperk dat de digitalisering zijn intrede deed. Kaartenbakken en de fax verdwenen en piepers, email en de eerste websites kwamen. Het was de tijd dat paswoorden op een memoplakkertje op het scherm geplakt zaten. Mijn afstudeeronderzoek ging over het belang van IT Auditing als strategische hulpmiddel binnen de overheid. Iets wat je nu aan niemand meer hoeft uit te leggen maar toen nog niet zo vanzelfsprekend was. Waarbij vandaag de dag de uitdaging ligt in vertrouwelijke informatie-uitwisseling met geautoriseerde personen, op een zo betrouwbaar mogelijke manier waarbij informatie accuraat beschikbaar is.

Omdat het menselijke kapitaal en hun rol en invloed op de organisatie naast de digitale hervormingen, mij intrigeerde heb ik Bedrijfskunde Organisatie en Strategie gestudeerd. Na mijn studie ben ik mijn loopbaan begonnen in de werving & selectie maakte ik als communicatie- en marketingmanager de overstap naar een internationaal IT-Audit bedrijf waarna ik binnen de overheid als projectmanager mooie vastgoed en stedenbouwkundige opgaven heb mogen leiden. Met een intrinsieke motivatie om zelfsturende teams te creëren werd ik later kwartiermaker "resultaatgericht samenwerken" binnen de overheid. In 2015 vervolgde ik mijn internationale loopbaan in de dynamische en innovatieve wereld van de Fintech waar ik kennis gemaakt heb met iDEAL, iDIN, eIDAS, GDPR, PSD2, blockchain, IoT, AI en Datamanagement. In 2018 ben ik binnen Beck in Connection van start gegaan als strategisch business partner voor directie en eigenaren in het MKB, onder andere als interim operationeel directeur binnen IT (dataflow) bedrijven.

Ik help ambities te realiseren door koers te zetten en weerstand om te buigen in begrip en als het kan in enthousiasme. Gewoon hands-on met de voeten in de klei. Ik acteer op het snijvlak van mens, organisatie en technologie en word gevraagd als moderator en voor strategisch advies, interim-management en als sparringpartner, dankzij mijn ervaring, kennis en kunde binnen verschillende vakgebieden.


Juist, daar waar mens, organisatie en digitalisering samenkomen.

-Beck in Connection-