Digitale incassomachtiging

De digitale incassomachtiging

Sinds enige tijd is het mogelijk uw klanten ook een digitale incassomachtiging (als betaalmethode) aan te bieden. Een online machtiging is uitsluitend rechtsgeldig als authenticatie en autorisatie van de consument heeft plaatsgevonden. Met een goede eMandate implementatie kan dat binnen de eigen en vertrouwde bankomgeving van de consument plaatsvinden.

Wat is nieuw?

Door een doordacht protocol in de keten: consument, consumentenbank, winkelier en zijn bank wordt de aantoonbaarheid van de digitale incassomachtiging over deze hele keten geborgd, waarmee het terugboekrisico op grond van een melding onterechte incasso afneemt.

De digitale incasso machtiging wordt via de bank van de consument afgegeven. De bank koppelt de kerngegevens, waaronder het unieke identificatienummer van deze afgegeven machtiging aan de rekeninghouder. De dienstverlener ontvangt de afgegeven machtiging met dit identificatienummer, in de vorm van een eMandate. Hiermee is het bewijs in handen van de bank en de dienstverlener. In geval van dispuut of onduidelijkheid kan door beide partijen aangetoond worden dat de rekeninghouder een machtiging heeft afgegeven.

Risico en termijn

De termijn waarbinnen een betalende partij mag storneren zonder opgaaf van redenen blijft 8 weken. Op basis van de regeling Melding Onterechte Incasso (MOI) kan tot 13 maanden na de afschrijving de incasso teruggeboekt worden als blijkt dat ten onrechte is geïncasseerd. Met een afgegeven digitale incassomachtiging gecombineerd met een goede eMandate software koppeling aan uw winkel of dienstverlening beschik je aantoonbaar over een rechtsgeldige machtiging. Je kan dus stellen dat het risico op terugboeken afneemt.

Alternatieve digitale incassomachtigingen

Eerdere gangbare methoden om digitaal te machtigen, bijvoorbeeld door middel van het vinken van een check box voldoen, net als telefonische machtigingen, niet aan de nieuwe Europese standaarden. Deze zijn niet rechtsgeldig en het behoeft geen toelichting dat dit nadelige financiële gevolgen kan hebben voor de begunstigde partij.

In de praktijk zien we dat ePayment ook wordt gebruikt voor het verkrijgen van een machtiging. Denk aan de “1-cent” iDEAL transactie. Hierbij wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van een betaalmethode om de betalende partij zich te laten identificeren en ontvangt de ontvangende partij een indirecte incassomachtiging.

Ongeldige incasso

De Europese Centrale Bank bewaakt het gebruik van rechtsgeldige machtigingsconstructies conform de SEPA-richtlijnen. Als een betalende partij een melding maakt van een onterechte incasso en geen rechtsgeldige incassomachtiging overlegd wordt is het risico reëel dat het geld teruggestort moet worden naar de consument. Zelfs ruim een jaar nadat het geld is geïncasseerd door de dienstverlener!

Iedere dienstverlener zal vroeg of laat de benodigde eMandate software, die voldoet aan de SEPA-richtlijnen, moeten implementeren om rechtsgeldig digitaal incassomachtigingen te verkrijgen.

Met de implementatie van de eMandate software kan de dienstverlener de consument een “klantomgeving” bieden, waarin de klant online kan zien welke incassomachtigingen zijn afgegeven, andere betaalmethoden kan selecteren en de status van betalingen kan zien.


Voor meer informatie heb ik de orginele link naar mijn blog uit 2015 opgenomen: https://www.maxcode.net/blog/943/?lang=nl